Navigatie
Hoe we begonnen...

Over Kunst Adelt Steenbrugge

Historiek Historiek

Historiek van KAS in beeld - Deel 1 - Het prille begin

Historiek van KAS in beeld - Deel 2 - De nieuwe start

Historiek van KAS in beeld - Deel 3 - KAS verjongt, vernieuwt en moderniseert

De kroniek van Kunst Adelt Steenbrugge

Kunst Adelt werd in 1919 opgericht als een parochiale zang- en toneelvereniging en trad aanvankelijk op in plaatselijke herbergen. De binding met in en invloed van de abdij van Steenbrugge waren decennia lang een bepalend gegeven. Vanaf 1956 gingen de heemkundige studiekring en het zangkoor een eigen leven leiden en werd Kunst Adelt een autonoom toneelgezelschap. In 1958 kreeg de toneelkring de toelating van de bisschop om gemengd toneel te brengen. De toenmalige thuishaven in het parochiaal centrum en de aanwezigheid van de paters in het bestuur van Kunst Adelt bleven zorgen voor een sterk parochiaal accent. In de jaren zeventig en tachtig kwamen een aanzienlijke groep jonge spelers de kring verruimen. Het eerste naakt en gevloek op scène veroorzaakten vanaf de jaren 90 een volledige ontvoogding. Kunst Adelt, inmiddels koninklijke toneelkring, was zelfstandig geworden.

De locatie.

De toneelzaal op het domein van de kinderboerderij "De Zeventorentjes" te Assebroek is al meer dan een kwarteeuw de thuisbasis van Kunst Adelt.
Het is een kleine, maar stemmig, voor theater omgetoverde schuur.
Doorgaans brengt de kring er acht tot negen opvoeringen per productie, wat voor de spelers een rijke spelervaring betekent.

Kunst Adelt is ook meer dan louter een toneelvereniging.
In deze tijden van individualisme en verzuring is het een trefpunt voor medewerkers die zich belangeloos inzetten en meer verlangen dan het eigen cocon. Daarom is er ook naast de scène vaak gelegenheid om elkaar eens op andere manieren te leren kennen, zoals op ledenuitstappen, -feesten, en diverse gezamenlijke activiteiten.
Kunst Adelt, bijna 100 jaar, is nog steeds bruisend en fris van geest!

Onze successen.

Een periode van kwalitatief hoogstaand toneel was al eerder ingezet, met als gevolg diverse prijzen, waaronder in 1989, het Landjuweel met het stuk “Het belang van Ernst” van Oscar Wilde. Het plaatsgebonden karakter moest wijken voor een visie op kwalitatief toneel.
Voor de kring worden nu zowel toneelminnende leden als een toneelminnend publiek belangrijk.
Kunst Adelt kiest daarbij bewust voor een mix van een lach en een traan, van herkenbaarheid en uitdaging, van traditie en experiment. De toneelkring vermijdt goedkoop succes of een eenzijdige programmering. Integendeel, er wordt gekozen voor gevarieerd en tezelfdertijd  kwalitatief hoogstaand theater.
Het blijft voor Kunst Adelt een uitdaging te zoeken hoe ze die doelstellingen waar kan blijven maken.
Zo speelt de kring bijvoorbeeld geregeld stukken die in het circuit van het amateurtheater minder voor de hand liggen, zonder evenwel de tevredenheid van het publiek uit het oog te verliezen!
Dat het publiek, ondanks de soms gedurfde programmering, blijft komen, illustreert dat het niet enkel uit is op brood en spelen en dat voor de toeschouwers toneel veel meer is dan enkel amusement.
De diverse prijzen die Kunst Adelt sinds 2000 in de wacht sleepte, sterken de vereniging in haar overtuiging om op de ingeslagen weg verder te gaan. Met De Broers Geboers en Ongelikt was Kunst Adelt telkens voor de hele productie laureaat in het tornooi van de Gouden Meeuw. Met de producties Cyrano, Bedrog en Ongelikt haalde de kring gedurende de voorbije tien jaar drie maal de hoogst mogelijke top in het West-Vlaams amateurcircuit.

BEKIJK HET ORGANIGRAM