Navigatie
Koninklijke toneelkring

Kunst Adelt Steenbrugge

Toneelkring Kunst Adelt Steenbrugge, fris van geest en bruisend van creatieve voorstellingen!

naar overzicht Lopende voorstellingen Lopende voorstellingen

RUIS

Z e s  m e n s e n  z i t t e n  g e v a n g e n

i n   h u n   a l l e d a a g s e   r o u t i n e .

A l l e n   z i j n   z e   o p   z o e k   n a a r

‘ h e t   g e l u k ’ .   Z e   i s   n o c h t a n s

n i e t   m o e i l i j k   t e   v i n d e n .   Z e

w o o n t   i n   d e   t e l e f o o n c e l   i n

h e t   m i d d e n   v a n   d e   s t r a a t .

M a a r   e r   z i t   r u i s   o p   d e   l i j n .

O f   h e b b e n   z e   m i s s c h i e n   e e n

o p r o e p   g e m i s t ?

E e n   a b s u r d e   t r a g i k o m e d i e

o n t s t a a n   u i t   i m p r o v i s a t i e .

 

S P E L E R S:  B a r t  K l i n g e l e,  B i e k e   
D 'h o n d t, C a r l a   C r o m m e n ,
G e e r t   B a t t e l , J o h a n n a   D e   L a e r e ,
K a t l i j n   G e v a e r t , P e t e r   D e s a u t e r
e n S t i j n   D e   V o s

P R O D U C T I E:   E l s   D e v o l d e r

R E G I E:   I n e   V a n t h u y n e