Navigatie
Koninklijke toneelkring

Kunst Adelt Steenbrugge

Toneelkring Kunst Adelt Steenbrugge, fris van geest en bruisend van creatieve voorstellingen!

naar overzicht Lopende voorstellingen Archief

Pleisters op mijn zakdoek

I K  L O O P  D O O R  E E N  B O O M.  P L O T S  V L I E G T  E E N  K E R S T K A A R T J E  V O O R B I J      E N  E I G E N L I J K  M O E T  I K  N O G  4  H O O F D S T U K K E N  V A N  E E N  B O E K  L E Z E N          T E G E N  M O R G E N .  M A A R  D E  S T R A A T K A T T E N  I N  S P A N J E  R U S T E N  P L O T S       H E E L  V A A K  I N  D E  O P E N  O C E A A N.  I K  S T E E K  O P A  G E O R G E S  I N  D E  K O F F E R    E N  L A A T  H E M  O P  H E T  V L I E G V E L D  S T A A N.  D E  M A A N  V A L T  O P  M I J.  H E T  I S    D O N K E R  E N  D E  Z O N  L A C H T  M I J N  K N U F F E L  U I T.   W A T  H E B B E N  O N Z E                J O N G E R E N  D E  L A A T S T E  2  J A A R  G E V O E L D,  G E D A C H T  E N  B E L E E F D?  D A T       H E T  M O E I L I J K  W A S  E N  I S,  D A T  I S  Z E K E R.  D A A R O M  T O N E N  W E  H E T  I N            B E E L D E N.  O M D A T  D I E  M A K K E L I J K E R  S P R E K E N.  P L E I S T E R S  O P  M I J N               Z A K D O E K  G R I J P T  J E  N A A R  D E  K E E L,  B I E D T   T R O O S T  E N  K I J K T  U I T  N A A R      D E    T O E K O M S T .   

 

5, 6, 7 mei 2022 o1m 20u theaterzaal kinderboerderij Assebroek